Home
   Under Reconstruction!
Art Alone

Img. ID: 487411

© ESJF European Jewish Cemeteries Initiative, Photographer: ESJF European Jewish Cemeteries Initiative, 2019

What is Commemorated?

The Second Jewish Cemetery in Vilnius, destroyed in 1964. The inscription on the memorial describes the Holocaust in Lithuania and in Vilnius.

Description:

The monument consists of two parts:

A concrete pillar with a dome echoes the gates of the Užupis cemetery as seen in old photographs. The original gate was probably designed by architect A. Viner. Black marble plaques with identical inscriptions in Hebrew, Lithuanian, and English are attached to the pillar.

Behind this “gate” and slightly up a hillside is a large monument that is an assemblage of approximately 75 similarly sized gravestones. These stones were retrieved from the Tauras Hill steps which accounts for their being cut and shaped to a uniform size. There is a foundation made of gravestones, and on top of these are three rows of erect stones, each row set slightly back from and higher than the other, and all the stones erected and joined in an overlapping pattern that creates a continuous wall. Whenever possible the stones have been placed with their funerary inscriptions facing out so they can be read. However, only faint inscriptions are visible on many of them, as these were cut and refinished into uniform blocks as part of their re-purposing, and subsequently suffered decades of exposure and wear.

Inscriptions:

On the northern side, in English:

The Jewish cemetery in Uzupis

A large cemetery was founded at this site in 1830 by the Vilnius Jewish Community
after burials ceased at a cemetery in Šnipiškis. Pre-Holocaust Vilnius was often
referred to as “the Jerusalem of Lithuania.” The more than 70,000 people who were
buried at this site included prominent poets, publishers, scientists, bankers, and
spiritual leaders.

From 1941 through 1944, German military forces and local collaborators killed more
then 200,000 of the some 240,000 Jews who lived within what are now the
boundaries of Lithuania. Vilnius’ Jewish community, which dated to the 16th century
and numbered more than 50,000, was almost destroyed. Most of its victims were
murdered at Paneriai outside of Vilnius.

Burials at the Uzupis cemetery ceased in 1948. In 1964, Communist authorities
removed its gravestones and used many as building material at other locations,
including the steps on Pamėnkalnis. A small number of human remains were also
reburied elsewhere. After Lithuania regained independence in 1991, the Lithuanian
Jewish Community and the Lithuanian Culture Fund arranged for the dismantling of
the Pamėnkalnis steps and some other structures built using the gravestones. Some of
these were used to build this memorial.

This memorial was constructed in 2004 by the United States Commission for the
Preservation of America’s Heritage Abroad and the Vilnius City Municipality with the
generous support of the following individuals and others:

Benefactors
Steven Kalafer

Contributors
Distler Family Foundation Charitable Gift Fund
Norman and Harriet Rotter Family Foundation
Alan T. Ackerman Litvak Foundation
Benjamin Green
Audrey and Martin Gruss Foundation
Bruce and Amy Epstein
Dean and Aviva Friedman Family Foundation
Lawrence B. Weitzner
Noreen G. Zimmer

Dedicated November 19, 2004

Steven E. Some * Harriet Rotter
Members, U.S. Commission for the Preservation of America’s Heritage Abroad

Artūras Zuokas
Mayor, City of Vilnius

Simonas Alperavičius
Chairman, Jewish Community of Lithuania

Jaunutis Makariūnas
Architect

On the southern side, in Hebrew:

בית הקברות היהודי באוז'ופיס

בית קברות גדול הוקם באתר זה בשנת 1830 על ידי הקהילה היהודית של ווילנה, לאחר
שחדלה הקבורה בבית הקברות בשניפישקס. ווילנה של לפני השואה נקראה לעיתים קרובות
ירושלים ד'ליטא. למעלה מ-70,000 אנשים נקברו נקברו בבית קברות זה, ביניהם משוררים
מפורסמים, מוציאים לאור, מדענים, בנקאים ומנהיגים רוחניים.

בתקופה שבין השנים 1941 עד 1944 רצחו כוחות צבאיים גרמניים ומשתפי הפעולה מקומיים
למעלה מ-200,000 יהודים מתוך 240,000 היהודים שחיו בין גבולות האזור הנקרא כיום ליטא.
הקהילה היהודית בווילנה, שאת שורשיה ניתן לאתר במאה ה-16 ושכללה למעלה מ-50,000
אנשים, כמעט הושמדה. מרבית קורבנותיה נרצחו בפונאר מחוץ לווילנה.

הקבורה בבית הקברות באוז'ופיס חדלה בשנת 1948. ב-1964 הסירו רשויות השלטון
הקומוניסטי מצבות מבית קברות זה והשתמשו ברבות מהן כחומר בניין באתרים אחרים, כולל
שימוש לבניית מדרגות בפאמנקאלניס. כמו כן מעט שריגי גופות אדם נקברו מחדש במקום אחר.
לאחר שליטא קבלה שוב את עצמאותה בשנת 1991 פעלו הקהילה היהודית הליטאית וקרן
התרבות של ליטא לפירוק מדרגות פאמנקאלניס ובניינים אחרים בהם השתמשו באבני המצבות.
חלקן שימשו לבניית אתר זיכרון זה.

אתר זיכרון זה נבנה ב-2004 על ידי הוועדה של ארצות הברית לשימור המושרת האמריקנית
בחו"ל ועל ידי עיריית ווילנה בסיועם הנדיב של האנשים הבאים ושל אחרים:

גומל חסד
סטיבן קלאפר

תורמים
קרן הצדקה של משפחת דיסטלר
קרן משפחת נורמן והארייט רוטר
קרן של אלן ת. אקרמן ליטבאק
בנג'מין גרין
קרן אודריי ומרטין גרוס
ברוס ואני אפשטיין
קרן משפית דין אביבה פרידמן
לורנס ב. ווייצנר
נורין ג. זימר

הוקדש ב-19 בנובמבר 2004
סטיבן אי. סום * הארייט רוטר
חברים, הוועדה של ארה"ב לשימור המורשת האמריקנית בחו"ל

ארטוראס זואקאס
ראש עיריית ווילנה

סימןנאס אלפראוויצ'יוס
יו"ר הקהילה היהודית בליטא

ז'נוטיס מאקאריונאס
אדריכל

On the eastern side in Lithuanian:

Žydų kapinės Užupyje

Šioje vietoje 1830 m., kai buvo nustota laidoti Šnipiškių kapinėse prie Neries,
Vilniaus žydų bendruomenė įkūrė dideles kapines. Iki holokausto Vilnius buvo
vadinamas Lietuvos Jeruzale. Tarp 70 tūkst. su viršum čia palaidotų žmonių būta
žymių poetų, leidėjų, mokslininkų, bankininkų ir dvasinių vadovų.

1941-1944 m. Vokietijos karinės pajėgos ir vietiniai koloborantai nužudė daugiau kaip
200 tūkst. iš dabartinėje Lietuvos teritorijoje gyvenusių 240 tūkst. žydų. Beveik
visiškai buvo sunaikinta per 50 tūkst. Vilniaus žydų bendruomenė, žinoma čia nuo
XVI a. didžiuma aukų nužudyta Paneriuose netoli Vilniaus.

1948 m. buvo baigta laidoti Užupyje. Komunistinė valdžia 1964 m. nugriovė
antkapius ir panaudojo juos kaip statybinę medžiagą, taip pat ir Pamėnkalnio
laiptams. Tik labai nedaug palaikų buvo perlaidota kitur.
1991 m. Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, Lietuvos žydų bendruomenės ir Lietuvos
kultūros fondo rūpesčiu Pamėnkalnio laiptai ir kiti statiniai buvo išardyti. Dalis jų
buvo panaudota šiam paminklui statyti.

Šį paminklą 2004 metais pastatė Jungtinių Valstijų komisija Amerikos paveldui
Užsienyje išsaugoti ir Vilniaus miesto savivaldybė, dosniai parėmus parėmus išvardytiems
asmenims ir organizacijoms.

Didysis aukotojas
Steven Kalafer

Kiti aukotojai
Distlerių šeimos labdaros fondas
Normano ir Harrietos Rotterių šeimos fondas
Alano T. Ackermano litvakų fondas
Benjamin Green
Audrey ir Martino Grussų fondas
Bruce‘as ir Amy Epsteinai
Deano ir Avivos Friedmanų šeimos fondas
Lawrence B. Weitzner
Noreen G. Zimmer

Paminklas atidengtas 2004 metų lapkričio 19 dieną.

Steven E. Some, Harriet Rotter
JAV komisijos Amerikos paveldui užsienyje išsaugoti nariai

Artūras Zuokas
Vilniaus miesto savivaldybės meras

Simonas Alperavičius
Lietuvos žydų bendruomenės pirmininkas

Jaunutis Makariūnas
architektas

Commissioned by:

The United States Commission for the Preservation of America’s Heritage Abroad and the Vilnius City Municipality.

Name/Title
Memorial at the Site of the Second (Užupis) Jewish cemetery in Vilnius | Unknown
Object Detail
Date
2004
Synagogue active dates
Reconstruction dates
Artist/ Maker
Historical Origin
Unknown
Community type
Congregation
Unknown
Location
Lithuania | Vilnius County | Vilnius
| Užupis, Krivių and Olandų Streets
Site
Unknown
School/Style
Unknown|
Period
Period Detail
Collection
Unknown |
Documentation / Research project
Material / Technique
Material Stucture
Material Decoration
Material Bonding
Material Inscription
Material Additions
Material Cloth
Material Lining
Tesserae Arrangement
Density
Colors
Construction material
Measurements
Height
Length
Width
Depth
Circumference
Thickness
Diameter
Weight
Axis
Panel Measurements
Subject
Condition
Extant
Documented by CJA
Surveyed by CJA
Present Usage
Present Usage Details
Condition of Building Fabric
Architectural Significance type
Historical significance: Event/Period
Historical significance: Collective Memory/Folklore
Historical significance: Person
Architectural Significance: Style
Architectural Significance: Artistic Decoration
Urban significance
Significance Rating
Languages of inscription
Type of grave
Unknown
0
Ornamentation
Custom
Contents
Codicology
Scribes
Script
Number of Lines
Ruling
Pricking
Quires
Catchwords
Hebrew Numeration
Blank Leaves
Direction/Location
Façade (main)
Endivances
Location of Torah Ark
Location of Apse
Location of Niche
Location of Reader's Desk
Location of Platform
Temp: Architecture Axis
Arrangement of Seats
Location of Women's Section
Direction Prayer
Direction Toward Jerusalem
Coin
Coin Series
Coin Ruler
Coin Year
Denomination
Signature
Colophon
Scribal Notes
Watermark
Hallmark
Group
Group
Group
Group
Group
Trade Mark
Binding
Decoration Program
Summary and Remarks
Suggested Reconsdivuction
History/Provenance
Main Surveys & Excavations
Bibliography
Short Name
Full Name
Volume
Page
Type
Documenter
|
Author of description
|
Architectural Drawings
|
Computer Reconstruction
|
Section Head
|
Language Editor
|
Donor
|
Negative/Photo. No.
A541396